Disclaimer

De Boer Vastgoed (ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 13039080), verleent u hierbij toegang tot www.deboer-vastgoed.com en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De Boer Vastgoed behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de ihoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder dit mede te delen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend ziet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de website.

Beperkte aansprakelijkheid
De Boer Vastgoed spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen onder voorafgaande mededeling van de De Boer Vastgoed. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. VOor de gevolgend van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeekomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de De Boer Vastgoed. De inhoud van de website is beschikbaar onder de creative-commonslicentie naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd gewijzigd worden.